about this gallery
       
     
 חדר שנפתח לחלל הציבורי על ידי הורדת מחיצת מבואה שהייתה, ויצירת דלת הזזה בעלת מראה גרפי וגיאומטרי נועז
       
     
_MG_0134.jpg
       
     
_MG_0116.jpg
       
     
_MG_0097.jpg
       
     
_MG_0161.jpg
       
     
_MG_0168.jpg
       
     
_MG_0059.jpg
       
     
_MG_0050.jpg
       
     
_MG_0126.jpg
       
     
_MG_0182.jpg
       
     
 נגרות קיימת אשר היתה אנמית ובעלת מראה זול, שודרגה על ידי שילוב חומרים חדשים וידיות ברזל שחורות
       
     
_MG_0141.jpg
       
     
_MG_0163.jpg
       
     
 הארון הזה היה קיים בשילוב של פורמייקה צבעונית זולה, שינינו את חזיתות המגירות והוספנו ידיות שחורות. כך נוצר מראה מתוחכם עבור חדר של ילדה.   
       
     
_MG_0184.jpg
       
     
 דלתות למינטו פשוטות שודרגו על ידי התקנת ידיות שחורות. בבת אחת מראה הדלת שונה ממראה קבלני סטנדרטי 
       
     
  about this gallery
       
     
 חדר שנפתח לחלל הציבורי על ידי הורדת מחיצת מבואה שהייתה, ויצירת דלת הזזה בעלת מראה גרפי וגיאומטרי נועז
       
     

חדר שנפתח לחלל הציבורי על ידי הורדת מחיצת מבואה שהייתה, ויצירת דלת הזזה בעלת מראה גרפי וגיאומטרי נועז

_MG_0134.jpg
       
     
_MG_0116.jpg
       
     
_MG_0097.jpg
       
     
_MG_0161.jpg
       
     
_MG_0168.jpg
       
     
_MG_0059.jpg
       
     
_MG_0050.jpg
       
     
_MG_0126.jpg
       
     
_MG_0182.jpg
       
     
 נגרות קיימת אשר היתה אנמית ובעלת מראה זול, שודרגה על ידי שילוב חומרים חדשים וידיות ברזל שחורות
       
     

נגרות קיימת אשר היתה אנמית ובעלת מראה זול, שודרגה על ידי שילוב חומרים חדשים וידיות ברזל שחורות

_MG_0141.jpg
       
     
_MG_0163.jpg
       
     
 הארון הזה היה קיים בשילוב של פורמייקה צבעונית זולה, שינינו את חזיתות המגירות והוספנו ידיות שחורות. כך נוצר מראה מתוחכם עבור חדר של ילדה.   
       
     

הארון הזה היה קיים בשילוב של פורמייקה צבעונית זולה, שינינו את חזיתות המגירות והוספנו ידיות שחורות. כך נוצר מראה מתוחכם עבור חדר של ילדה.

 

_MG_0184.jpg
       
     
 דלתות למינטו פשוטות שודרגו על ידי התקנת ידיות שחורות. בבת אחת מראה הדלת שונה ממראה קבלני סטנדרטי 
       
     

דלתות למינטו פשוטות שודרגו על ידי התקנת ידיות שחורות. בבת אחת מראה הדלת שונה ממראה קבלני סטנדרטי